Раздели:

Доц. д-р Красимир Янев, дм - специалист уролог

 

Професионална кариера

 

Членство в специализирани професионални организации

 

Специализации

 

Научни публикации и доклади